BELGELER

ÖĞRENCİ GİTMEDEN ÖNCE GEREKLİ EVRAKLAR:

ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ

FERAGAT DİLEKÇESİ

 

ÖĞRENCİ GİTTİKTEN SONRA GEREKLİ EVRAKLAR:

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ   

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR

EKLE/SİL BELGESİ

BÖLÜM ALAN KODLARI

 

ÖĞRENCİNİN DÖNÜŞÜNDE GEREKLİ EVRAKLAR:

GİDEN ÖĞRENCİ NİHAİ RAPOR FORMU öğrenci tarafından e-posta yoluyla gönderilmelidir.

 

ÖĞRENCİNİN DÖNÜŞ AŞAMASINDA YAPILAN İŞLEMLER:

- Öğrencinin Transkript ve Katılım Belgesi öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite tarafından, öğrencinin üniversitesine gönderilir.

- Farabi Kurum Koordinatörlüğü, tarafına ulaşan Transkript Belgesini, öğrencinin notlarının öğrencisi olduğu üniversitedeki not sistemine uygun olarak işlenebilmesi için, Öğrenim Protokolü ve varsa Öğrenim Protokolü Değişiklik Belgesi ile birlikte ilgili Fakülteye gönderir.

- Bölüm Koordinatörü, Ders Transfer Formu doldurarak, Yönetim Kurulu Kararı alınması için üst yazı ile Dekanlık Makamına gönderir. İlgili Yönetim Kurulu Kararı alınarak üst yazı ile Rektörlük Makamına gönderilir.

- Öğrenci İşleri tarafından, öğrencinin gittiği üniversitede almış olduğu dersler ve derslerin not karşılıkları Üniversitemiz Senato Kararına göre Üniversitemiz Transkript Sistemine dönüştürülerek veri girişi yapılır.