GİDEN ÖĞRENCİ

 

 • Başvuru için yukarıda belirtilen gerekli belgeleri başvuru tarihleri arasında teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapacak öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının
  • Önlisans ve Lisans için en az 2,00
  • Yüksek lisans için en az 2,50
  • Doktora için en az 3,00 olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin alttan dersi olması başvuruya engel değildir.
 • Öğrencinin 1. Sınıfta öğrenim görmesi durumunda Güz Dönemi Not Ortalaması dikkate alınmaktadır.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri Farabi Değişim Programı için başvuruda bulunamazlar.
 • Daha önce Farabi Değişim Programından yararlanan öğrenciler, tekrar başvuru yapamazlar.
 • Başvuru yapacak öğrenciler, Farabi Değişim Programı ile ilgili başvuru tarihlerini, belge teslim tarihlerini ve ilgili diğer tarihleri, duyurularımızdan takip etmekle yükümlüdür.
 • Öğrencilerin duyurularımızı takip etmemesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü sorumluluk kendisine aittir.