GİDEN ÖĞRENCİ

 

GİDEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuruları uygun bulunan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri 8 Mayıs 2019 tarihine kadar Farabi Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

Öğrenciler hazırladıkları protokolde ders ekle-sil işlemi yapmak istediklerinde "Ders Değişiklik" belgesini doldurmaları gerekmektedir.

Ders Değişiklik (Ekle-Sil) Belgesi 

 

Farabi hakkından herhangi bir sebepten ötürü vazgeçen öğrenci kendi Üniversitesi Farabi ofisine Feragat Dilekçesi doldurup teslim etmek zorundadır.

Feragat Dilekçesi

 

Gidilen Üniversitede ilişiğini kesen öğrenci 15 gün içerisinde Öğrenci Nihai Raporu belgesini hazırlayıp gönderecektir.

Öğrenci Nihai Raporu

 

NOT: Belgelerin bilgisayar ortamında hazırlanması rica olunur.


 

 

Başvurulara İlişkin Bilgilendirme:

 • Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemizden diğer üniversitelere gitmek için başvuru yapacak öğrenciler,

  online olarak başvuru yapmak ve gerekli evrakları tarafımıza şahsen teslim etmekle yükümlüdür.     

 • Başvuru tarihleri süresince "Eskişehir Teknik Üniversitesi, Rektörlük Binası, Zemin Kat, Farabi Kurum Koordinatörlüğüne" teslim edilmesi gereken belgeler:
  • Online başvuru formu çıktısı (3 adet),
  • Öğrenciye ait güncel vesikalık fotoğraf (2 adet),
  • Öğrenci işlerinden onaylı ve mühürlü transkript belgesi (2 adet),
  • Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 • Başvuru için yukarıda belirtilen gerekli belgeleri başvuru tarihleri arasında teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapacak öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının
  • Önlisans ve Lisans için en az 2,00
  • Yüksek lisans için en az 2,50
  • Doktora için en az 3,00 olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin alttan dersi olması başvuruya engel değildir.
 • Öğrencinin 1. Sınıfta öğrenim görmesi durumunda Güz Dönemi Not Ortalaması dikkate alınmaktadır.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri Farabi Değişim Programı için başvuruda bulunamazlar.
 • Daha önce Farabi Değişim Programından yararlanan öğrenciler, tekrar başvuru yapamazlar.
 • Başvuru yapacak öğrenciler, Farabi Değişim Programı ile ilgili başvuru tarihlerini, belge teslim tarihlerini ve ilgili diğer tarihleri, duyurularımızdan takip etmekle yükümlüdür.
 • Öğrencilerin duyurularımızı takip etmemesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü sorumluluk kendisine aittir.